Веб дизајн за вашата веб страна

Веб дизајн - Старт

Базичен веб дизајн
* До 5 страници
* Контакт
* Галерија
* CMS
* Респонсивен дизајн / мобилна верзија
* интерактивна мапа
* поврзување со социјални мрежи
* 1 слајдер

Веб дизајн - Advanced

Веб дизајн - Advanced
* До 10 страници
* Дополнителен јазик (Англиски, Албански)
* Контакт
* Галерија
* CMS
* Респонсивен дизајн / мобилна верзија
* интерактивна мапа
* поврзување со социјални мрежи
* 1 слајдер