ВПС ПАКЕТИ ВАШИОТ ВЕБСАЈТ

SSD ВПС 1

OpenStack KVM
1 vCore @ 2.4 GHz
2 GB RAM
20 GB SSD
Local RAID 10
100 Mbps - Неограничен трансфер
1 IPv4 & 1 IPv6
БЕСПЛАТЕН .МК ДОМЕН
*за годишни пакети

SSD ВПС 2

OpenStack KVM
1 vCore @ 2.4 GHz
4 GB RAM
40 GB SSD
Local RAID 10
100 Mbps - Неограничен трансфер
1 IPv4 & 1 IPv6
БЕСПЛАТЕН .МК ДОМЕН
*за годишни пакети

SSD ВПС 3

OpenStack KVM
2 vCore @ 2.4 GHz
8 GB RAM
80 GB SSD
Local RAID 10
100 Mbps - Неограничен трансфер
1 IPv4 & 1 IPv6
БЕСПЛАТЕН .МК ДОМЕН
*за годишни пакети