РАЗЛИЧНИ РЕСЕЛЕР ПЛАТФОРМИ ЗА ДА ОДГОВОРААТ НА СЕКОЈА ПОТРЕБА

РЕСЕЛЕР 1

60 GB Простор
600 GB Месечен сообраќај
Неограничени домени
Неограничени е-мејл сметки
Неограничени датабази
cPANEL БЕСПЛАТЕН

РЕСЕЛЕР 2

90 GB Простор
900 GB Месечен сообраќај
Неограничени домени
Неограничени е-мејл сметки
Неограничени датабази
cPANEL БЕСПЛАТЕН

РЕСЕЛЕР 3

140 GB Простор
1400 GB Месечен сообраќај
Неограничени домени
Неограничени е-мејл сметки
Неограничени датабази
cPANEL БЕСПЛАТЕН