ИЗБЕРЕТЕ ХОСТИНГ ЗА ВАШАТА КОМПАНИЈА

Start

-20% .mk домен
3GB Простор (NVMe SSD)
Неограничен Месечен сообраќај
Неограничен број е-мејл адреси
Бесплатно SSL сертификат
1 Паркирани домени
1 Додатни домени
Контрол панел (cPanel)

Deluxe

Бесплатен .mk домен
6 GB Простор (NVMe SSD)
Неограничен сообраќај
Неограничен број е-мејл адреси
5 Паркирани домени
5 Додатни домени
Контрол панел (cPanel)

Business

Бесплатен .mk домен
15 GB Простор (NVMe SSD)
Неограничен сообраќај
10 Паркирани домени
10 Додатни домени
Контрол панел (cPanel)

Power

Бесплатен .mk домен
25 GB Простор (NVMe SSD)
Неограничен сообраќај
Неограничен број е-мејл адреси
20 Паркирани домени
20 Додатни домени
Контрол панел (cPanel)