ИЗБЕРЕТЕ ВАШИОТ ОМИЛЕН СЕРВЕР

Сервер 32L

Intel D-1520
32 GB DDR4 ECC 2133 MHz RAM
DISK 2×2 TB SATA3
500GB Backup
Пропусен опсег 250 Mbps
Неограничен сообраќај
Anti-DDoS заштита
IP адреси без месечна претплата 256 IPs
cPanel/WHM лиценца

Сервер 64L

Intel D-1520
64 GB DDR4 ECC 2133 MHz RAM
DISK 2×2 TB SATA3
500GB Backup
Пропусен опсег 250 Mbps
Неограничен сообраќај
Anti-DDoS заштита
IP адреси без месечна претплата 256 IPs
cPanel/WHM лиценца

Сервер 128L

Intel D-1520
128 GB DDR4 ECC 2133 MHz
DISK 2×2 TB SATA3
500GB Backup
Пропусен опсег 250 Mbps
Неограничен сообраќај
Anti-DDoS заштита
IP адреси без месечна претплата 256 IPs
cPanel/WHM лиценца